Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění

9.2.2012, Zdroj: VZP

Od lednové platby činí minimální záloha OSVČ 1697 korun.

Výše minimální zálohy OSVČ je stanovena na 1 697 Kč pro celý rok 2012, tedy už od lednové platby, nikoli až po podání Přehledu za rok 2011. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8. 2. 2012.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které podle Přehledu za rok 2010 platily v roce 2011 zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než 1 697 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ), musí počínaje zálohou za leden 2012 odvádět jako minimum 1 697 Kč. Zálohy na pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu hradí nadpoloviční většina OSVČ z celkových více než 600 tisíc.

Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2012 je průměrná měsíční mzda stanovena na 25 137 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro měsíce roku 2012 je tudíž 12 568,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné (13,5 % z vyměřovacího základu) je po zaokrouhlení rovna částce 1 697 Kč.

Zálohu ve výši