Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě a tvorba FKSP

28.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Mimořádný příspěvek zaměstnanci dle zákona č. 121/2021 a tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí.

Za účelem sjednocení postupu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí (dále jen „místní příspěvkové organizace“) vydává Ministerstvo financí stanovisko k problematice mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. ve vazbě na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. Stanovisko je aplikovatelné s účinností od 1. 1. 2022, případný odlišný postup příspěvkových organizací v roce 2021 tímto není dotčen.

Podle § 2 zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, přísluší zaměstnanci při splnění zákonných podmínek mimořádný příspěvek. Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény, příspěvek ve výši 370 Kč (§ 3 zákona). Příspěvek vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel společně s náhradou příjmu za příslušné období (§ 4 zákona).

Svým charakterem je uvedený