Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Maximální výše vyměřovacího základu

26.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.1 Maximální výše vyměřovacího základu

Ing. Marta Ženíšková

Pro úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce je stanoven „strop” 48násobek průměrné mzdy (§ 15 ZPSZ).

Výše maximálního vyměřovacího základu

Rok  Výše max. vyměřovacího základu  
2017  1 355 136 Kč  
2018  1 438 992 Kč  
2019  1 569 552 Kč  
2020  1 672 080 Kč  
2021  1 701 168 Kč  
2022  1 867 728 Kč  


Příklad

Příklad:

Zaměstnanec je zaměstnán u zaměstnavatele od roku 2015. Měsíční mzda činí 200 000 Kč. Strop bude dosažen v září 2021 a v říjnu 2022.

Úhrn vyměřovacích základů za leden až srpen 2021 činí 1 600 000 Kč. Za září bude odvedeno pojistné jen z částky 101 168 Kč. Od října až do prosince 2021 nebude pojistné odváděno. Od ledna 2022 opět bude pojistné placeno z 200 000 Kč.

Úhrn vyměřovacích základů za leden až září 2022 činí 1 800 000 Kč. Za říjen bude odvedeno pojistné jen z částky 67 728 Kč.


Více zaměstnání u téhož zaměstnavatele

Vykonával-li zaměstnanec u téhož zaměstnavatele více zaměstnání, vyměřovací základy se sčítají ze všech zaměstnání pro posouzení, zda bylo již dosaženo stropu.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec je zaměstnán u zaměstnavatele v pracovním poměru, mzda činí 100 000 Kč měsíčně. V měsících lednu až srpnu pracoval u téhož zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, odměna činila celkem 600 000 Kč, byla zúčtována do září.

Za leden až listopad činí úhrn vyměřovacích základů 1 700 000 Kč (11 měsíců × 100 000 Kč + 600 000 Kč). Do maximálního vyměřovacího základu v roce 2022 zbývá 167 728 Kč (1 867 728 – 1 700 000). Za prosinec bude proto odvedeno pojistné z vyměřovacího základu jen z 67 728 Kč.

Příklad

Příklad:

Zaměstnanec byl zaměstnán u zaměstnavatele A do 31. 10. 2022, měsíční mzda činila 200 000 Kč.

V říjnu dosáhl stropu, pojistné za říjen bylo placeno jen z částky 167 728 Kč.

Od 1. 11. 2022 je zaměstnán u zaměstnavatele B, mzda činí 100 000 Kč měsíčně.

Zaměstnavatel B odvádí pojistné z částky 100 000 Kč, u zaměstnavatele B nebude v roce 2022 dosaženo stropu. Zaměstnanec může po uplynutí roku 2022 požádat OSSZ o vrácení přeplatku na pojistném z důvodu odvodu pojistného z vyššího než maximálního vyměřovacího základu. Přeplatek činí 13 000 Kč, tj. 6,5 % ze mzdy 100 000 Kč za měsíce listopad a prosinec 2022.

Tento zaměstnanec uzavřel s bývalým zaměstnavatelem A dohodu o provedení práce na měsíc prosinec 2022, odměna činila 80 000 Kč.

Zaměstnavatel A neodvede z této odměny pojistné, neboť u něho dosáhl zaměstnanec stropu v říjnu 2022.


Vrácení přeplatku na pojistném

Byl-li zaměstnanec zaměstnán v kalendářním roce u více zaměstnavatelů úhrn všech