Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mateřská a rodičovská dovolená

28.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak mateřská, tak rodičovská dovolená jsou zdrojem řady pochybností a otázek. Věříme, že k jejich objasnění přispěje i následující článek.

Mateřská dovolená patří mezi důležité překážky v práci na straně zaměstnankyně. Dle zákoníku práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu mateřské dovolené. O mateřskou dovolenou (na rozdíl od rodičovské dovolené) zaměstnankyně nemusí žádat. Mateřská dovolená se poskytuje matce dítěte v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Zaměstnankyni, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, se poskytuje mateřská dovolená pouze v souvislosti s péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená se poskytuje pouze ženám. Mužům se mateřská dovolená neposkytuje. Muži mohou požádat o rodičovskou dovolenou.

Pokud zaměstnankyně splní podmínky stanovené zákonem, má nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jedná se o tyto podmínky:

  •  účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství alespoň 270 kalendářních dnů,
  • těhotenství musí skončit porodem,
  • podmínka ztráty výdělku.

Z výše uvedeného vyplývá, že žena na mateřské dovolené pobírající peněžitou pomoc v mateřství nesmí vykonávat práci, z níž plyne nárok na tuto dávku. Může však vykonávat jinou činnost nebo jiné práce, z nichž nárok na peněžitou pomoc v mateřství neplyne.

Délka mateřské dovolené náleží zaměstnankyni po dobu:

  • 28 týdnů - v souvislosti s porodem a péčí o jedno narozené dítě;
  • 37 týdnů - v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě, pokud žena porodila dvě nebo více dětí;
  • 22 týdnů - žena vyčerpala před porodem jednoho dítěte méně než 6 týdnů z jiného důvodu, než z důvodu, že porod nastal dříve, než určil lékař;
  • 22 týdnů - při převzetí jednoho dítěte do péče nahrazující péči rodičů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 8 měsíců;
  • 31 týdnů - žena, která porodila dvě nebo více dětí, vyčerpala před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, než z důvodu, že porod nastal dříve, než určil lékař;
  • 31 týdnů - při převzetí dvou nebo více dětí, do péče nahrazující péči rodičů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 8 měsíců;
  • 14 týdnů - v případě, že se dítě narodilo mrtvé.

Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské dovolené, poskytuje se mateřská dovolená ještě po dobu dvou týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku jednoho roku.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Mateřskou dovolenou nastupuje zaměstnankyně zpravidla od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od