Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Manažer politikem

5.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dobrý manažer by měl být do určité míry odborník, umět vést lidi, organizovat práci – a být dobrý politik.

Už u šimpanzů se setkáváme s „opičí politikou“, která je kupodivu velmi podobná té lidské. Vůdcem šimpanzí tlupy se nestává nejsilnější jedinec, ale ten, kdo je schopný dát dohromady podporu skupiny silných samců a vlivných samic. Takové společenství je pochopitelně nestálé a pokud jeho vůdce udělá chybu, může se zbytek tlupy vzbouřit a zahnat jej třeba na strom. Vůdce šimpanzí tlupy musí mít velkou zručnost v pěstování dlouhodobých vztahů, které mu pomohou udržet moc. Lidská společnost je nepoměrně složitější a vztahy v ní jsou komplikovanější, ale základní principy zůstávají podobné.

Sedm zásad politického přístupu

V práci je důležité přemýšlet o tom, jakým způsobem se ve firmě zachází s mocí a autoritou. Vedoucí, který to nechce vidět a odmítá zavedená pravidla přijmout, bude mít zcela nutně problémy. Základní zásady úspěšné etické firemní politiky můžeme shrnout do následujících sedmi bodů:

  1. Vycházejte dobře se svým šéfem.
  2. Dívejte se dopředu (předvídejte dlouhodobě – co bude za 5 let? Co chcete dělat za 10 let?).
  3. Ptejte se – co kdyby? (odhad možných změn)
  4. Hledejte spojence.
  5. Ptejte se: Co bych mohl/a udělat já? (dělat se užitečným)
  6. Miřte výš a zabírejte prostor.
  7. Počítejte s prohrami – a neberte je osobně.

Podívejme se na první zásadu.  Kdo nevychází dobře se svým šéfem, ztrácí časem jeho podporu – a poté i podporu svých vlastních podřízených, protože není schopen prosadit nic v jejich prospěch. Jeden manažer výstižně charakterizoval základ dobré firemní politiky – je třeba „mít krytá záda“. Z tohoto