Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůta pro zavedení pracovnělékařských služeb

16.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., kterým se zavádějí pracovnělékařské služby, platí od dubna letošního roku. Je nemožné tak rychle zajistit všechno, co požaduje. Kde máme hned sehnat lékaře k zajištění těchto nových služeb?

     Předem je třeba říct, že zákon č. 373/2011 Sb. je platný dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, to je ode dne 8. prosince 2011. Nabytí účinnosti bylo stanoveno prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tzn. od 1. dubna roku