Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lékařská posudková služba efektivněji

6.12.2022, Zdroj: ČTK

Novelu zákona, která povede k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby, schválil Senát.

Do výkonu lékařské posudkové služby se podle nové úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči tak bude rychlejší a efektivnější. Aby mohla novela od 1. ledna 2023 začít platit, chybí už pouze podpis prezidenta republiky

Posudkových lékařů je v ČR dlouhodobě nedostatek. „Pro osoby se zdravotním znevýhodněním je včasná podpora státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní. Novela zákona zajistí, aby posuzování zdravotního stavu probíhalo rychleji a komfortněji. Lidé, kteří čekají na invalidní důchod, příspěvek na péči nebo na kompenzační pomůcku, se díky tomu dostanou k potřebné pomoci dříve,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Posudkovým lékařům budou nově pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Celý proces tedy bude efektivnější, dojte i ke zkrácení délky řízení. „Posudky se často neuvěřitelně vlečou a finanční podpora se k lidem v nepříznivé životní situaci dostává velmi pozdě," upozorňuje předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku Miluše Horská.