Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

8.3.2011, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší výběr z právních předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů v uplynulém období.

Přehled změn právních předpisů v období od 21.2.2011 do 7.3.2011

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

36/2011 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

částka 12 z 23.2.2011

37/2011 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

částka 12 z 23.2.2011

44/2011 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

částka 16 z 28.2.2011

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

28/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

23.2.2011

částka 11 z 18.2.2011

30/2011 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

1.3.2011

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení
částka 11 z 18.2.2011

44/2011 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

1.3.2011

částka 16 z 28.2.2011

8/2011 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.

1.3.2011

čl. I bod 6
částka 3 z 14.1.2011

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

40/1964 Sb.

Občanský zákoník

28/2011 Sb.

23.2.2011

částka 11 z 18.2.2011