Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny od 4. 11. 2019 do 17. 11. 2019

19.11.2019, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 11. 11. 2019 do 17. 11. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

291/2019 Sb.

Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

částka 124 z 12.11.2019

292/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

částka 124 z 12.11.2019

293/2019 Sb.

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020

částka 125 z 14.11.2019

294/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

částka 126 z 14.11.2019

295/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

částka 126 z 14.11.2019

296/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

částka 126 z 14.11.2019

297/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

částka 126 z 14.11.2019

298/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

částka 126 z 14.11.2019

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

13/1994 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

15.11.2019

98/2018 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

14.11.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

266/2019 Sb.

Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

13.11.2019

částka 116 z 29.10.2019

271/2019 Sb.

Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

15.11.2019

částka 118 z 31.10.2019

298/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

14.11.2019

částka 126 z 14.11.2019

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

k datu

poznámka

153/2016 Sb.

Vyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

271/2019 Sb.

15.11.2019

ruší část druhou
částka 118 z 31.10.2019

Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv

smlouva

název

platná od

poznámka

52/2019 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků

19.7.2019

částka 35 z 12.11.2019

Přehled změn právních předpisů k 18.11.2019

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

poznámka

222/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

částka 95 z 30.8.2019

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY

předpis

název předpisu

novelizováno

poznámka

86/2011 Sb.

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky

222/2019 Sb.

částka 95 z 30.8.2019

 

Přehled změn právních předpisů v období od 4. 11. 2019 do 10. 11. 2019

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

273/2019 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

částka 119 z 6.11.2019

274/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje

částka 119 z 6.11.2019