Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kratší pracovní doba

23.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kratší pracovní doba, často nesprávně označovaná jako „zkrácený pracovní úvazek“, může být od 1. 1. 2012 dle § 80 zákoníku práce sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v pracovní smlouvě.

Sjednání kratší pracovní doby tedy nemůže být provedeno jednostranně vnitřním předpisem vydaným zaměstnavatelem nebo v kolektivní smlouvě hromadně pro více zaměstnanců.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat kratší pracovní dobu, než jak je její délka stanovena v § 79 a § 79a zákoníku práce jako nejvýše přípustná. V praxi to znamená, že zaměstnanec s kratší pracovní dobou odpracuje méně než 40 hodin týdně. Sjednat kratší pracovní dobu je možné při vzniku pracovního poměru v pracovní smlouvě, je ale možné dohodu sjednat kdykoliv při trvání pracovního poměru, a to buď změnou pracovní smlouvy anebo mimo pracovní smlouvu. Zaměstnanci, s kterým byla sjednána kratší pracovní doba, přísluší mzda nebo plat odpovídající této kratší pracovní době.

Délka týdenní pracovní doby může být sjednána v kratším rozsahu bez jakéhokoliv bližšího vymezení či omezení. Podmínkou je pouze to, že kratší pracovní doba musí být sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v konkrétní dohodě. Délka jednotlivé směny nesmí ani při sjednané kratší pracovní době přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel i při kratší pracovní době musí dodržet zásadu o povinném minimálním rozsahu poskytovaného nepřetržitého odpočinku mezi směnami alespoň v rozsahu 12 hodin. Musí dodržet i ustanovení o povinném poskytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu zaměstnanci v rozsahu alespoň 35 hodin. Zaměstnanci musí povinně poskytovat i přestávky na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce a u mladistvých zaměstnanců po 4,5 hodinách nepřetržité práce v minimálním rozsahu 30 minut. Při sjednání dohody o kratší pracovní době je současně možné dohodnout jiné rozvržení pracovní doby, tzn. jiné konce a počátky pracovních směn nebo i jejich jiné rozvržení oproti obecné