Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Konec pracovního poměru ve vazbě na pracovní neschopnost

12.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Během ochranné doby nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.

Dotaz:

Zaměstnanec má výpověď z pracovního poměru dle § 52c ZP ke dni 31. 5. 2012. Od 23. 5. 2012 má vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti. Předpokládaný konec neschopnosti je 30. 6. 2012. Ke kterému datu se přesouvá konec pracovního poměru? Bude se proplácet 21 dnů náhrady mzdy v nemoci?

Odpověď:

V § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je stanoveno, že  se zakazuje