Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář ke kontu pracovní doby

23.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Komentář ke kontu pracovní doby

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

 

KOMENTÁŘ KE KONTU PRACOVNÍ DOBY

 

Právní úprava:

§ 84, § 86, § 87, § 109, § 120, § 121 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

 

Komentář:

Konto pracovní doby může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. V případě, že je uplatněno konto pracovní doby, nemůže vyrovnávací období vymezené vnitřním předpisem přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Pouze kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

 

Vnitřní předpis o zavedení konta pracovní doby může vydat výhradně ten zaměstnavatel, u něhož nepůsobí odborová organizace (ustanovení § 86 odst. 1 ZP). Zaměstnavatel, u něhož působí odborová organizace, nemá právo výběru, zda konto pracovní doby zavede v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu, ale povinně musí využít kolektivní smlouvu. Vnitřní předpis, kterým se zavádí konto pracovní doby, může vydat pouze ten zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí.

 

V ustanovení § 86 odst. 4 ZP a § 120 odst. 2 ZP je připuštěna možnost převedení vykonané práce přesčas v kontu pracovní doby z předchozího vyrovnávacího období do bezprostředně následujícího vyrovnávajícího období, a to tak, že práce přesčas bude započtena v rozsahu nejvýše 120 hodin do pracovní doby. Tento postup je vyhrazen výhradně kolektivní smlouvě a nikoliv vnitřnímu předpisu a proto zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, a bude zavádět konto pracovní doby vnitřním předpisem, tuto možnost převedení práce přesčas z jednoho vyrovnávacího období do následujícího na účet pracovní doby, nemůže využít. Jestliže bude využita možnost převedení práce přesčas v rozsahu nejvýše 120 hodin na účet pracovní doby, zaměstnanci přísluší za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která však nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného měsíčního výdělku. Pro tento případ zvláštního postupu podle § 86 odst. 4 ZP se proto navyšuje povinně poskytovaná minimální výše stálé měsíční mzdy o 5 %. Využití tohoto postupu ovlivní také povinnost zaměstnavatele poskytovat vyšší odstupné, a to podle § 67 odst. 1 písm. d) ZP, protože pokud by u zaměstnance došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů organizačních změn uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž