Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Když se řekne zvyšování kvalifikace

24.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak má postupovat zaměstnavatel, pokud se zaměstnanec z vlastní vůle rozhodne zvýšit si kvalifikaci?

Změna hodnoty kvalifikace, její získání či rozšíření - to vše je skryté pod pojmem zvyšování kvalifikace, kterou vymezuje zákoník práce.  Pro účely zákoníku práce je však zvyšováním kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. Účast na školení, studiu nebo jiné formě přípravy, v níž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, která je v souladu potřebou zaměstnavatele, je překážkou na straně zaměstnance, zasahuje-li do pracovní doby. Podle § 205 zákoníku práce přísluší zaměstnanci při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu v minimálním rozsahu upraveném § 232 zákoníku práce.

Jak má postupovat zaměstnavatel, pokud se zaměstnanec z vlastní vůle rozhodne zvýšit si kvalifikaci? Zaměstnavatel může žádosti zaměstnance buď vyhovět a souhlas s jeho studiem dát, anebo souhlas udělit nemusí. Při volbě varianty musí zaměstnavatel posoudit, zda zvýšenou kvalifikaci zaměstnance potřebuje a zda ji pro splnění svých činnosti po jejím dosažení využije. Zaměstnavatel musí posuzovat především ekonomický přínos zvyšování kvalifikace, protože pokud dá souhlas se zvyšováním kvalifikace a posoudí zvyšování kvalifikace jako potřebné, má to za důsledek to, že zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku alespoň v minimálním rozsahu upraveném v § 232 zákoníku práce. Zaměstnavatel  do zvyšování kvalifikace zaměstnance vynakládá své