Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Když jeden výdělek nestačí...

12.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

... a objeví se příležitost si přivydělat, kdo by toho nevyužil? Co však na tento záchvat pilnosti říká zákoník práce?

Zákoník práce nebrání tomu, aby si zaměstnanec během trvání svého zaměstnání „přivydělával“. Co musejí ale zaměstnanci při sjednávání dalších pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a stejně tak při výkonu jakékoliv jiné výdělečné činnosti respektovat, je povinnost vyplývající z ustanovení § 304 ZP. Pokud by totiž jiná, další výdělečná činnost zaměstnance byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán, pak si musí vyžádat u tohoto zaměstnavatele jeho předchozí písemný souhlas.

Nahoru O výkon jiné výdělečné činnosti ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákoníku práce půjde, budou-li splněny současně dvě podmínky, a to:

  1. konkurenční charakter činnosti vůči předmětu činnosti zaměstnavatele (zákoníkem práce předpokládaná shoda) a
  2. její výdělečnost, tj. spojitost s poskytováním odměny, resp. získáním majetkového prospěchu.

Pokud zaměstnavatel vysloví s výdělečnou činností zaměstnance souhlas a posléze ho odvolá, musí toto odvolání vyhotovit v písemné podobě a uvést v něm důvody změny svého rozhodnutí.