Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

§ 111 ZP Minimální mzdaGarance

4.10.2023, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 93a ZP Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíGarance

3.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…
více
Zámek

§ 190a ZP Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

2.10.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Soubory hmotných movitých věcíGarance

2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.
více
Zámek

Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…
více

Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…
více
Zámek

Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…
více
Zámek

Nemocenské dávkyGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dávky nemocenského pojištění likviduje OSSZ na základě dokladů, které předloží zaměstnavatel. Mezi tyto dávky patří:
více
Zámek

Pracovnělékařská prohlídka zaměstnanceGarance

1.10.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je podle § 103 odst. 1 písm. a) ZP povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pracovnělékařské prohlídky vykonávají poskytovatelé…
více
Zámek

Právo stavbyGarance

27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…
více
Zámek

Čerpání daňové úspory v PO

27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Cestovní náhrady

25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce ve Sbírce zákonů

25.9.2023, Zdroj: ČTK
Ve Sbírce zákonů byla pod číslem 281 publikována novela zákoníku práce.
více
Zámek

Paušál pro zaměstnance pracující z domova

22.9.2023, Zdroj: ČTK
Výše paušálu  na náklady při práci z domova má činit 4,60 Kč na hodinu.
více
Zámek

Návrh na zdanění zaměstnaneckých benefitů

21.9.2023, Zdroj: ČTK
Zaměstnanci zřejmě budou mít příští rok v práci bez zdanění benefity do 21 983 korun.
více
Zámek

Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…
více
Zámek

Poskytování pracovního volna

19.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno v případech, které zákoník práce nebo nařízení vlády č. 590/2006 Sb., případně jiné právní předpisy, označují jako překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavateli ukládají povinnost…
více
Zámek

PozemkyGarance

18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
více
Zámek

Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

15.9.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Stravné při pracovní cestě do AustrálieGarance

15.9.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
více
Zámek

Kritika účinnosti novely zákoníku práce

15.9.2023, Zdroj: ČTK
Hospodářská komora považuje za zásadní nedostatek v novele zákoníku práce to, že nejvýznamnější změny budou pravděpodobně účinné již od 1. října 2023.
více
Zámek

Výpočet průměrného hodinového výdělkuGarance

14.9.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce schválena

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
více
Zámek

Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
více
Zámek

Srážky ze mzdy zaměstnanců

13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Důchody v lednu znovu porostou

12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
více
Zámek

Potvrzení o zaměstnání v dotazech a odpovědích

8.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list slouží zaměstnanci jako písemný důkazní prostředek k prokázání důležitých skutečností týkajících se jeho skončeného pracovního vztahu. V následujícím příspěvku Vám nabídneme odpovědi na časté dotazy, které se v…
více
Zámek

Peněžitý příspěvek na dovolenou - zdanit či nikolivGarance

7.9.2023, Ing. MartinDěrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasické benefity jako stravenky, mobil, auto, příspěvky na sport, kulturu, pojištění atd. se staly normou. Objevují se proto nové, atraktivnější a neobvyklé zaměstnanecké výhody. Některé firmy zkouší osvědčené benefity nabídnout v jiné formě. Například místo…
více
Zámek

Výběr nadbytečného zaměstnance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
O výběru nadbytečného zaměstnance, s nímž zaměstnavatel ukončí pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Ovšem ani v tomto případě není jeho svoboda…
více
Zámek

Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…
více
Zámek

Informační povinnost zaměstnavatele po novele  zákoníku práce

4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákoníku práce rozšiřuje povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o další údaje.
více
Zámek

Problematika tzv. „nadúvazkových hodin" odpracovaných zaměstnancem na sjednanou kratší pracovní dobuGarance

2.9.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přehled změn v aktuální (nejen transpoziční) novele zákoníku práceGarance

1.9.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
více
Zámek

Očekávané propouštění „dohodářů“

29.8.2023, Zdroj: ČTK
Třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr poté, co pro ně budou méně výhodní v důsledku novely zákoníku práce.
více
Zámek

Překážky v práci a dovolená

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní…
více
Zámek

Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
více
Zámek

Úpravy konsolidačního balíčku

28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.
více
Zámek

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
více
Zámek

Tichá rezignace

24.8.2023, Zdroj: ČTK
Pojem quiet quitting, tedy stav, kdy se zaměstnanec odpoutal od své práce, i když přímo nepodal výpověď, už možná vyšel z módy. Nicméně navzdory tomu se ho řada zaměstnanců snaží uvést do…
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o poskytování neplaceného volnaGarance

23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní volno bez náhrady příjmu nebo chcete-li neplacené volno. Byť v zákoníku práce jeho výslovnou právní úpravu nenajdete, tento právní předpis na něho přesto svým způsobem pamatuje. Konkrétně ve svých § 78 odst. 1 písm. i) ZP a § 348 odst. 1 písm. a) ZP,…
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o prodloužení výpovědní dobyGarance

23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Že délka výpovědní doby činí až na výjimky dva měsíce, je všeobecně známo. Jenom zasvěcení ale ví, že zmíněná délka je minimální, že výpovědní dobu lze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužit a že v takovém případě musí být stejná pro…
více
Zámek

Vyjet za prací do zahraničí se vyplatí

23.8.2023, Zdroj: ČTK
Lidé, co vyjeli do ciziny s projekty EU, umí lépe jazyky a mají vyšší platy.
více
Zámek