Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Osobní příplatek při změně pracovní pozice

17.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vyřizování dávek nemocenského pojištění se zrychlí

17.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění.
více
Zámek

Spravedlivé odměňování - cíl evropské směrnice

14.5.2024, Zdroj: ČTK
Další z evropských směrnic, která se promítne do připravované novely zákoníku práce, klade důraz na zajištění transparentnosti v odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Bude se tedy týkat jak pracovního poměru, tak…
více
Zámek

Legislativní změny od 29. 4. 2024 do 12. 5. 2024

14.5.2024, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

Vzor - Vzor adhezní doložkyGarance

13.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Prevence vyhoření - klíčové kroky k harmonii a produktivitěGarance

13.5.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Můžeme bez velké nadsázky mluvit o epidemii 21. století. Burn-out, syndrom vyhoření, se může týkat nás všech. Jak mu předejít?
více
Zámek

Aktuálně k dohodám o provedení práceGarance

13.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 570 měnící platnou právní úpravu DPP v konsolidačním balíčku.
více
Zámek

Zdravotní pojištěníGarance

13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…
více
Zámek

Poskytování benefitů po zavedení nových daňových pravidel

13.5.2024, Zdroj: Hospodářská komora ČR
Část firem kvůli nově nastaveným daňovým limitům zaměstnanecké benefity omezila nebo zrušila. Hospodářská komora jedná s ministerstvem financí, aby z daňového stropu byly vyňaty sociální a zdravotní…
více
Zámek

Smlouvy uzavírané adhezním způsobemGarance

11.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou…
více
Zámek

Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

10.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o ustanovení § 324a ZP, který transponuje čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014. Podle směrnice mohou členské státy přijmout nediskriminační a přiměřená…
více
Zámek

Holiwork - nový trend a jeho právní aspektyGarance

10.5.2024, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovo holiwork v sobě spojuje kvality dovolené a práce. Jeho obsah je velmi blízký digitálnímu nomádství, i když jsou mezi nimi rozdíly.
více
Zámek

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

10.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úpravu zrušení pracovního poměru ve zkušební době obsahuje ustanovení § 66 zákoníku práce. Tuto možnost může využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.
více
Zámek

Nezaúčtování nákupu z FKSP - oprava

10.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

400 milionů korun pro obce na přípravu bytových projektů

10.5.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
více
Zámek

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

9.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více
Zámek

Aktuální situace na trhu práce

9.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaká je? Personální agentury zmiňují nižší míru optimismu než před rokem či dvěma.
více
Zámek

Důchodová reforma připravená MPSV

7.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.
více
Zámek

Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizaceVideo záznamGarance

7.5.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:39
Na webináři se zblízka podíváme na odpisy v účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Chcete mít jistotu správného postupu a předejít chybám? Zeptejte se lektorky na Váš konkrétní…
více
Zámek

Nároky vyplývající z neplatného rozvázání pracovního poměru

7.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel se mohou při rozvázání pracovního poměru domnívat, že druhá strana nepostupovala v souladu s právními předpisy. O neplatnosti takového postupu rozhoduje…
více
Zámek

Rozdělení přídělu do FKSP

3.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Navrhovaná důchodová reforma

2.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila důchodovou reformu připravenou ministerstvem práce a sociálních věcí.
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Příplatek za vedeníGarance

1.5.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z nárokových složek platu je u vedoucího zaměstnance (případně u zaměstnance, který ho zastupuje nebo který sice není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat…
více
Zámek

Sporné otázky kolem překážek v práci na straně zaměstnanceGarance

30.4.2024, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Adam Hosnedl, Zdroj: Verlag Dashöfer
Překážkou v práci na straně zaměstnance se rozumí stav, v němž zaměstnanec nemůže konat sjednanou práci z příčin spočívajících na jeho straně. Zákonný rámec překážek v práci na straně zaměstnance upravují ustanovení § 191 až § 205 zákona č. 262/2006 Sb.,…
více
Zámek

Aplikace nařízení Evropské unie do systému veřejného zdravotního pojištění v České republiceGarance

30.4.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociální zabezpečení migrujících osob upravují na evropské úrovni dva základní právní předpisy:
více
Zámek

Odměňování za práci ve svátek

30.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného…
více
Zámek

Zdanění příspěvku na stravné u bývalých zaměstnanců organizace

30.4.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Cestovní náhrady - poskytování záloh a vyúčtování pracovní cestyGarance

26.4.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci před vysláním na tuzemskou i zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu ve výši předpokládaných výdajů. Záloha může být poskytnuta v různé formě, např. vyplacením hotovosti, cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty…
více
Zámek

Blížící se platba daně z nemovitých věcí

26.4.2024, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa začala poplatníky vyrozumívat o nové výši daně z nemovitých věcí.
více
Zámek

Účtování kauce na zapůjčení kompenzační pomůcky

26.4.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Daň z nemovitých věcí na rok 2024

26.4.2024, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024.
více
Zámek

Stopka „falešné“ samostatné výdělečné činnosti

25.4.2024, Zdroj: ČTK
Tou by se měla stát schválená směrnice, jejíž cílem je posílit práva kurýrů a řidičů platforem.
více
Zámek

Sněmovna schválila odklad placení pojistného z dohod na 1. leden 2025

25.4.2024, Zdroj: Poslanecká sněmovna, Verlag Dashöfer
Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení z práce se zřejmě posune z letošního 1. července na 1. leden příštího roku.
více
Zámek

§ 92 ZP Nepřetržitý odpočinek v týdnuGarance

24.4.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Jednací řád finančního výboruGarance

24.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zastupitelstvo obce……………………. (dále také jako „zastupitelstvo obce”) vydává tento jednací řád, který upravuje přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a plnění jím přijatých…
více
Zámek

Čas na elektronické podání daňových přiznání je do 2. 5.

23.4.2024, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na čtvrtek 2. května 2024.
více
Zámek

Příplatky za práci o víkendu

23.4.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

22.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…
více
Zámek

Volný přístup na český trh práce pro sedm zemí

22.4.2024, Zdroj: ČTK
Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.
více
Zámek

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateliGarance

21.4.2024, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Očkování zaměstnanců proti černému kašliGarance

20.4.2024, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Prodloužení výpovědní dobyGarance

19.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Odklad platby pojistného z dohod

19.4.2024, Zdroj: ČTK
Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení z práce se zřejmě posune z letošního 1. července na 1. leden příštího roku.
více
Zámek

Přesun zaměstnanců na jinou provozovnuGarance

18.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Novela zákoníku práce - cesta k flexibilnějšímu pracovnímu trhu

18.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů a zároveň zachovat ochranu zaměstnanců - to je cíl další připravované novely zákoníku práce. Podívejme se na změny, které obsahuje.
více
Zámek

Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

17.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…
více
Zámek

Tvorba a použití peněžních fondů PO - změny 2024Garance

17.4.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava peněžních fondů u účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.:
více
Zámek

Legislativní změny od 1. 4. 2024 do 14. 4. 2024

16.4.2024, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

Vedoucí zaměstnanci z pohledu pracovního právaGarance

15.4.2024, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem vedoucí zaměstnanec je z hlediska pracovního práva vymezen velmi široce a zahrnuje zaměstnance na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, tedy těch nejvyšších i nejnižších. Prozkoumejme ho podrobněji.…
více
Zámek

Odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

15.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda) náleží za výkon práce odměna. Jde o jiné plnění poskytované zaměstnavatelem za práci, než je plat nebo mzda. Odměnu za výkon práce na dohodu nelze zaměňovat…
více
Zámek