Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:

 

 

Pracovněprávní souvislosti státních a ostatních svátkůGarance

27.6.2022, PhDr. Dagmar Kučerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S ohledem na červencové svátky zopakujeme základní pravidla pro poskytování náhrady mzdy či platu za směnu, která zaměstnanci z důvodu svátku odpadla, případně pro kompenzaci za směnu zaměstnancem…
více
Zámek

Rozhodnutí Nejvyššího soudu o výši nezabavitelné částky v roce 2022Garance

27.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud rozhodnutí (spisová značka CPJN 202/2022), které se týká výše nezabavitelné částky v roce 2022 při provádění srážek ze mzdy a jiných příjmů. Soud reagoval na nesoulad v opatřeních vydaných některými krajskými soudy v oblasti…
více
Zámek

Vedoucí zdravotního úseku - platová třída

27.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory

24.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál.
více
Zámek

Příspěvek na dítě v dotazech a odpovědích

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rodiče se mohou těšit na pětitisícový příspěvek na dítě.
více
Zámek

Nárok na péči v zahraničí

24.6.2022, Zdroj: VZP
Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic…
více
Zámek

Odstoupení od pracovní smlouvyGarance

23.6.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
V obecné rovině představuje institut odstoupení od jakékoli smlouvy jednostranné právní jednání jedné ze smluvních stran již uzavřené smlouvy, kterým se tato smlouva, respektive závazek vyplývající z této smlouvy, ruší od počátku (ex tunc) a působí tedy…
více
Zámek

Zásady čerpání dovolené na zotavenouGarance

23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přestávky v práci a jejich rozvrženíGarance

23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Průměrný a pravděpodobný výdělek

23.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu…
více
Zámek

Ministerstva pro místní rozvoj a zahraničních věcí odstartovala letní turistickou sezónu

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zřízení letních konzulárních jednatelství, společné hlídky českých a místních policistů či online příručka pro cestovatele. To jsou hlavní opatření, která na letošní léto připravila Ministerstva zahraničních věcí a pro místní…
více
Zámek

Zdravotní pojištění u absolventů středních a vysokých škol

22.6.2022, Zdroj: VZP
Absolventi škol by si měli ohlídat, kdy za ně stát přestává platit zdravotní pojištění.
více
Zámek

Od července za polovic

22.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva.
více
Zámek

Dovolená a její prodloužení

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
více
Zámek

Prodloužení dovolené

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
více
Zámek

Jak je to s hromadným čerpáním dovolené?

21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hromadné čerpání dovolené vyjadřuje tu skutečnost, že dovolená je určena na stejný termín všem nebo více zaměstnancům zaměstnavatele.
více
Zámek

Pracovní smlouva a dohody z pohledu zdravotního pojištěníGarance

20.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
K zajištění svých potřeb uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci buď „klasické” pracovní smlouvy, nebo sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následující analýze se mj. zaměříme na podmínky v oblasti pracovněprávní, jakož i na odlišnosti…
více
Zámek

Pracovní podmínky zaměstnanců školy vyslaných na mimoškolní akci v zahraničíGarance

17.6.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zahraniční mimoškolní akce musí být ze strany zaměstnavatele dostatečně personálně zajištěna. K tomu, aby mohl zaměstnavatel tento pracovní úkol zaměstnancům uložit, bude vyžadována dohoda o vysílání na pracovní cesty mezi smluvními stranami, zaměstnancem a…
více
Zámek

Předávací protokol při změně ředitele základní školyGarance

17.6.2022, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnanceGarance

17.6.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit zaměstnanci přerušení tuzemské i zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, tj. z jeho soukromých důvodů. Přestože během takového přerušení zaměstnanci cestovní náhrady v zásadě nepřísluší, poskytují…
více
Zámek

Úvazek učitele

17.6.2022, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Dětské tábory a náhrada mzdy

16.6.2022, Zdroj: ČSSZ
Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál.
více
Zámek

Když se výplata opozdí

14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…
více
Zámek

Legislativní změny od 30. 5. 2022 do 12. 6. 2022

14.6.2022, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

Právní úprava souběžných pracovněprávních vztahů

13.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem může existovat i více pracovněprávních vztahů. Obvykle to bývá kombinace pracovního poměru s některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní…
více
Zámek

Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

12.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
více
Zámek

Kamerový systém na pracovišti zaměstnavateleGarance

10.6.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života a nikoho již nepřekvapí, že pracoviště zaměstnavatelů nezůstala výjimkou. Podobně jako i  při jiném způsobu monitorování zaměstnanců se při instalaci a užívání kamerových systémů střetávají zájmy…
více
Zámek

Informace k novele zákona o dani silniční

10.6.2022, Zdroj: Finanční správa
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále "novela"), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel.
více
Zámek

Povinnosti plátce daněGarance

9.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:
více
Zámek

Oznamovací povinnost poplatníkaGarance

8.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Daňové zvýhodněníGarance

7.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poplatník – fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo…
více
Zámek

Nárok na péči v zahraničí

7.6.2022, Zdroj: VZP
Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic…
více
Zámek

Přesčasová práce - mzdové řešení

7.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náhradní volno, příplatek či mzda sjednaná s přihlédnutím k přesčasové práci - to jsou tři způsoby, které má zaměstnavatel k dispozici, pokud zaměstnanec vykonává přesčasovou…
více
Zámek

Pokles průměrné mzdy

6.6.2022, Zdroj: ČTK
Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí reálně, tedy po zahrnutí inflace, klesla v průměru o 3,7 procenta.
více
Zámek

Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

1.6.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…
více
Zámek

Specifika zdravotního a sociálního pojištěníGarance

1.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. Je tomu skutečně tak?…
více
Zámek

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu

31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
V praxi dochází k oběma situacím - někdy zaměstnavatel není povinen provádět dopočet a doplatek pojistného a někdy naopak ano. Podívejme se na ně.
více
Zámek

Návrh na snížení odvodů u kratších úvazků

30.5.2022, Zdroj: ČTK
Vláda by měla ve středu projednávat návrh na snížení sociálních odvodů u kratších úvazků.
více
Zámek

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidelGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

Příloha č. 4 - Dohoda - vlastní vozidlaGarance

26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Střípky z personální praxeGarance

26.5.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Byť v praxi personalistů a mzdových účetních nejde naštěstí o život, chybné vyhodnocení konkrétní situace je může stát čas, nervy a leckdy i peníze. Opakovaně se setkávám s nesprávným pochopením některých zákonných pravidel, a to i tam, kde bych to nečekal.…
více
Zámek

Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…
více
Zámek

Nabídka brigád v letošním létě

26.5.2022, Zdroj: ČTK
Typickým brigádníkem v posledních letech už není student, ale běžný člověk, který střídáním sezónních prací vnáší do života větší pestrost a také si tak může vydělat více…
více
Zámek

Systém příspěvků a dávek na děti

25.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
ČSSZ připravila aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče, díky níž se zorientují v systému dávek.
více
Zámek

Úhrada daně z nemovitých věcí

25.5.2022, Zdroj: Finanční správa
více
Zámek

Zdravotní pojištění u absolventů středních a vysokých škol po ukončení studia

25.5.2022, Zdroj: VZP
Absolventi škol by si měli ohlídat, kdy za ně stát přestává platit zdravotní pojištění.
více
Zámek

Když se řekne zvyšování kvalifikace

24.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak má postupovat zaměstnavatel, pokud se zaměstnanec z vlastní vůle rozhodne zvýšit si kvalifikaci?
více
Zámek