Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
více
Zámek

Otazníky kolem  zvýšení minimální mzdy

26.5.2023, Zdroj: ČTK
Zvýší se? Nezvýší? Názory na růst minimální mzdy se rozcházejí.
více
Zámek

Použití fondu odměn

25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.
více
Zámek

Zveřejňování dokumentů ÚSC

23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…
více
Zámek

Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob v Ozdravném balíčku

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Vládní Ozdravný balíček počítá s celou řadou úsporných opatření, která by měla začít platit od příštího roku. Podívejme se na ta, která se týkají daňových úlev.
více
Zámek

Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…
více
Zámek

Projednávání  novely zákoníku práce

19.5.2023, Zdroj: ČTK
Vládní novelu zákoníku práce podpořila v úvodním kole Sněmovna. Na posouzení ve výborech budou  mít poslanci místo 60 dnů pouze 25.
více
Zámek

Používání soukromých vozidel na pracovních cestáchGarance

18.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z podmínek konání pracovní cesty, kterou je zaměstnavatel povinen podle § 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, určit, je způsob dopravy. Není přitom v zásadě nijak omezen. Pokud jde o vozidla, tak to může být vozidlo, které…
více
Zámek

Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
více
Zámek

Seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní dobyGarance

17.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Jízdní výdaje při přerušení pracovní cestyGarance

17.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Řetězení pracovních poměru u akademických pracovníkůGarance

16.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zaměstnávání „státních pojištěnců" a zdravotní pojištěníGarance

16.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vláda představila ozdravný balíček

15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.
více
Zámek

Převody dovolené z pohledu pracovního právaGarance

14.5.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr, et Mgr. Tomáš Trojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úprava dovolené je obsažena v ustanoveních § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), vychází z principu, že zaměstnanec by měl dovolenou zásadně průběžně čerpat. Ne vždy se však podaří určit dovolenou…
více
Zámek

Důkazní břemeno v pracovněprávních vztazíchGarance

12.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ne všechny spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se vyřeší smírně nebo za pomoci vyjednávání s odborovou organizací. Některé skončí u soudu. I když je vedením řízení zpravidla pověřen právník, často se rozhoduje o úspěšnosti ve sporu již při samotné…
více
Zámek

Tvorba úvazků pedagogickým pracovníkum na VOŠ

12.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.
více
Zámek

Neplacené volno zaměstnance a povinnosti v oblasti zdravotního pojištěníGarance

11.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
V přímé návaznosti na placení pojistného zaměstnavatelem, s přihlédnutím k povinnosti případně dodržet u zaměstnance minimální vyměřovací základ, se při řešení neplaceného volna (a také neomluvené absence) vychází ve zdravotním pojištění zejména z ustanovení §…
více
Zámek

Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
více
Zámek

Oprava chyby v oprávkách z minulých let

11.5.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Konec daňového zvýhodnění volnočasových benefitů

11.5.2023, Zdroj: ČTK
Plánované vládní úspory se dotknou také zaměstnaneckých benefitů.
více
Zámek

Přehled judikatury trochu jinak - Uzavírání pracovního poměru na dobu určitouGarance

5.5.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chce-li zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, musí respektovat obecné pravidlo obsažené v ustanovení § 39 odst. 2 ZP. V praxi je známé pod označením „třikrát tři” nebo též „třikrát a dost”. Jazyk právního předpisu ho vyjadřuje…
více
Zámek

Přiměřená minimální mzda z unijní perspektivyGarance

3.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 14. listopadu 2022 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice o PMM”). Jejím prostřednictvím se evropský zákonodárce snaží naplnit především zásadu 6…
více
Zámek

Úvod do problematiky DPHGarance

2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
více
Zámek

Pravidla pro zvýšení kvalifikace

2.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákoník práce v§ 231 stanoví, co se považuje za zvýšení kvalifikace zaměstnance.
více
Zámek

Daňové a účetní aktuality - duben 2023Video záznamGarance

30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16
Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…
více
Zámek

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 4. částGarance

28.4.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Účtování o nájmech bytů u PO

27.4.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vzdělávací a rekvalifikační e-shop

27.4.2023, Zdroj: ČTK
Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří zájem de o další vzdělávání. Pomůže nově připravené e-shop.
více
Zámek

Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

26.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
více
Zámek

Transparentní odměňování a jeho právní úprava

26.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dne 24. 4. 2023 byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování.
více
Zámek

Platba daně z nemovitých věcí na rok 2023

25.4.2023, Zdroj: Finanční správa
Dnem 31. 5. 2023 končí lhůta pro zaplacení celé částky případně první splátky daně z nemovitých věcí pro tento rok.
více
Zámek

Stravování zaměstnancůGarance

21.4.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023

21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023.
více
Zámek

Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.
více
Zámek

§ 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Podpora práce v důchodovém věku

20.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
více
Zámek

Škoda na firemním vozidleGarance

19.4.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Čerpání náhradního volna při pružné pracovní doběGarance

19.4.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanceGarance

19.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Sjednání zkušební doby

18.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zkušební doba umožní jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli ukončit pracovní poměr jednoduchým způsobem. Podívejme se podrobněji na to, jak její sjednání upravuje zákoník práce.
více
Zámek

Statut sociálního fondu obce (města)Garance

17.4.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
více
Zámek

Nekolidující zaměstnání a nárok na podporu v nezaměstnanostiGarance

17.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Sjednání a nepřiznání tzv. osobního ohodnocení

17.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, popř. ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Se zaměstnanci lze  sjednat nebo jim stanovit i určitou složku mzdy v podobě tzv. osobního…
více
Zámek

Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

14.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
více
Zámek

Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023Garance

14.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2021 došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP”), upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. …
více
Zámek