Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Přehled judikatury trochu jinak - Místo výkonu práce a pravidelné pracovištěGarance

14.6.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
I méně zkušený personalista by měl vědět, že místo výkonu práce a pravidelné pracoviště není (nemusí být) vždy totéž. Místo výkonu práce představuje jednu z nutných obsahových náležitostí pracovní smlouvy, jím je vymezena dispozice zaměstnavatele s pracovní…
více
Zámek

Závislá a nezávislá činnost daňovou optikouGarance

13.6.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec, anebo osoba samostatně výdělečně činná? Toť otázka, na kterou se pokusí odpovědět následující řádky.
více
Zámek

Zajišťování správy domu a zdravotní pojištěníGarance

13.6.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanceGarance

13.6.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platíme našemu zaměstnanci z Ukrajiny příspěvek na přechodné ubytování ve výši 3 000 Kč měsíčně, a to přímo ubytovateli.
více
Zámek

Práce i studium? Jde to.

13.6.2024, Zdroj: ČTK
Práce při studiu na vysoké škole výsledky studentů neovlivňuje, pokud nezabírá více než 20 hodin týdně.
více
Zámek

Určení čerpání dovolené zaměstnancem

11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně.
více
Zámek

Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

10.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…
více
Zámek

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které…
více
Zámek

Evidenční a informační povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním občanů Evropské unieGarance

9.6.2024, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
V dnešní době, kdy existuje v rámci Evropské unie (dále jen „EU”) volný pohyb pracovníků, je zcela běžné, že čeští zaměstnavatelé zaměstnávají i občany z jiných členských států EU. Toto je umožněno díky tomu, že občané EU a jejich rodinný příslušníci Definice…
více
Zámek

Dohoda o provedení práce - novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025Garance

7.6.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonem č. 349/2023 Sb. (konsolidační balíček) byly provedeny zásadní změny v zákoně o nemocenském pojištění, pokud se týká dohod o provedení práce. Účinnost těchto změn měla nastat 1. 7. 2024. S ohledem na právní nejistotu u placení pojistného se zpožděním…
více
Zámek

Dohody o provedení práce od 1. 1. 2025

7.6.2024, Zdroj: ČTK
Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která přináší půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce.
více
Zámek

Transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách a další navrhované změny v zákoníku práceGarance

6.6.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákoníku práce a některých dalších zákonů. Podívejme se na její obsah.
více
Zámek

Snadnější vstup na český trh práce

6.6.2024, Zdroj: ČTK
Od července nebudou zájemci z devíti zemí mimo EU, kteří budou chtít pracovat v České republice, potřebovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty.
více
Zámek

Frekvence poskytování příspěvku na produkty spoření na stáří

6.6.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Odklad placení pojistného z dohod

5.6.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
Půlroční odklad placení pojistného z dohod na 1. leden 2025 senátoři schválili.
více
Zámek

Průměrná mzda aktuálně

5.6.2024, Zdroj: ČTK
Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná nominální mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o sedm procent na 43 941 korun.
více
Zámek

Pružná pracovní doba a překážky v práci na straně zaměstnance

4.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posuzování překážek v práci bezprostředně souvisí s úpravou obsaženou v § 85 odst. 5 zákoníku práce, která stanoví, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Na toto ustanovení je občas při praktickém řešení dopadů a posuzování výkonu práce ve vztahu…
více
Zámek

Zabezpečení stravování zaměstnanců školy

3.6.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

K navrhovaným změnám v zákoníku práce

3.6.2024, Zdroj: ČTK
Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přinese novelizovaný zákoník práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, pomůže zaměstnavatelům i…
více
Zámek

Oprava doby odepisování majetku

31.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce

31.5.2024, Zdroj: ČTK
Zaměstnavatelé  získají půlroční odklad pro platbu odvodů na pojistném u dohod o provedení z práce.
více
Zámek

Povinnosti plátce daněGarance

30.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:
více
Zámek

Oznamovací povinnost poplatníkaGarance

30.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Generační rozdíly v benefitech

30.5.2024, Zdroj: ČTK
Každá generace zaměstnanců očekává od zaměstnavatelů jiné benefity.
více
Zámek

Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (darů)Garance

29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při uplatnění nezdanitelné částky ve výši poskytnutého bezúplatného plnění (daru) se vychází ze základu daně. Od základu daně lze hodnotu poskytnutých darů odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně…
více
Zámek

Odpočet na produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péčeGarance

29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od zdaňovacího období 2024 byl v legislativní rovině nově stanoven pojem produkty podpory spoření poplatníků na stáří, konkrétně byly vymezeny produkty, které jsou daňově podporovány v ustanoveních § 15a a § 15b ZDP. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si…
více
Zámek

Odpočet na bydleníGarance

29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od základu daně se podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období v úhrnné výši do 150 000 Kč
více
Zámek

Překážky z důvodu obecného zájmuGarance

28.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecně platí, že k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP). Náhrada mzdy (platu) v…
více
Zámek

Statut sociálního fondu obce (města)Garance

28.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
více
Zámek

Souběžné příjmy z pohledu zdravotního pojištěníGarance

28.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Noční práce nezletilých zaměstnancůGarance

28.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a její řešeníGarance

28.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Jiná úprava pracovní doby

28.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel i zaměstnanec se mohou dohodnout na jiném rozvržení pracovní doby, než které u zaměstnavatele obecně platí. Podívejme se, jaké zásady je třeba při takovém ujednání…
více
Zámek

Zaměstnávání mladistvých na DPP

28.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené podle § 196 ZPGarance

27.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Postřehy k platbě pojistného na sociální zabezpečeníGarance

27.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na co pamatovat při platbě pojistného na sociální zabezpečení, Vám připomeneme v následujícím příspěvku.
více
Zámek

Kurzové rozdílyGarance

27.5.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kurz k přepočtu měn je v podstatě poměr ocenění cizí měny vůči české měně a naopak. Kurzový rozdíl připadá v úvahu zejména ve vztahu k cizím měnám.…
více
Zámek

Odcházím, protože...

27.5.2024, Zdroj: ČTK
Rostoucí životní náklady jsou nejčastějším důvodem, proč se zaměstnanci poohlížejí po práci jinde.
více
Zámek

Vláda schválila vznik sousedských dětských skupin

27.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního…
více
Zámek

Žádost zaměstnavatele o prominutí penáleGarance

25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Lex Ukrajina - dotazy a odpovědiGarance

25.5.2024, Autor: Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
K nové právní úpravě, která má za cíl zjednodušit postavení uprchlíků, přichází řada dotazů. Následující řádky nabídnou odpovědi na některé z nich.
více
Zámek

Ukončení registrace zaměstnance na Úřadě práceGarance

25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Rozvržení pracovní dobyGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a současně určí i začátek a konec směn (§ 81 odst. 1 ZP). Přitom platí, že pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pěti dnů v týdnu a přihlíží k tomu, aby toto rozvržení neohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§…
více
Zámek

Možnosti rozvázání pracovního poměru pro nesplňování požadavkůGarance

24.5.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé mohou klást na své zaměstnance různé požadavky související s vykonávanou prací. Samotný pojem požadavky je poměrně široký a poskytuje zaměstnavatelům značný prostor ke konkretizaci svých očekávání, která mají zaměstnanci naplňovat, aby mohli…
více
Zámek

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateliGarance

23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
více
Zámek

Pokyn k dočasnému výkonu práce uživateleGarance

23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
více
Zámek