Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak motivovat zaměstnance ke snížení absence

6.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Od 1. ledna 2009 začne platit nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Jednou z nejdůležitějších změn je, že zaměstnavatelé budou povinni během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti platit zaměstnancům náhradu mzdy (de facto nemocenskou), a to přesto, že i nadále budou povinni platit v rámci pojistného na sociální zabezpečení i nemocenské pojištění (byť snížené). Přímé finanční zapojení zaměstnavatelů do kompenzování během pracovní neschopnosti má přinést snížení nemocnosti a zvýšení produktivity českých podniků.

     Tato skutečnost ale může současně vést i k tomu, že se ještě zvýší počet zaměstnavatelů, kteří za účelem snížení absencí zaměstnanců zavedou odměnu (složku mzdy) pro ty zaměstnance kteří v rámci měsíce nebudou v pracovní neschopnosti.

     V této souvislosti musím uvést, že toto řešení považuji za velmi problematické a nemohu jej doporučit. Důvodem je, že mzdu (včetně jejích všech složek) nelze určovat a diferencovat na základě jiných kritérií, než je složitost, odpovědnost a namáhavost práce, obtížnost pracovních podmínek, pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky (viz § 110 zákoníku práce). Pokud jsou tato kritéria shodná, jedná se o stejnou práci, za níž přísluší stejná mzda. Nemocnost přitom nespadá pod žádné z výše uvedených kritérií, zejména neurčuje pracovní výkon ani dosahované pracovní výsledky. zaměstnanec, který je po určitou dobu nemocný, může v daném měsíci odvést více práce nebo práci v lepší kvalitě než jiný zaměstnanec, který má stoprocentní docházku.

     Pokud zaměstnavatel stanoví nemocnost jako hledisko pro přiznání určité mzdové složky, zaměstnanci by se mohli domáhat určení, že tato složka nezávisí na jejich pracovním výkonu a že nemoc nemohou ovlivnit. Poskytování takové odměny by potom zakládalo nerovné zacházení se zdravými a nemocnými zaměstnanci. Za porušení povinnosti rovného zacházení se všemi zaměstnanci přitom hrozí zaměstnavateli pokuta až do výše 400 000 Kč. Navíc toto opatření může vést k tomu, že zaměstnanci ve snaze složku mzdy získat budou „přecházet“ onemocnění, což může vést k významnějšímu poškození jejich zdraví. Proto lze dále dovodit, že jde i