Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Holka pro všechno, aneb jak je to se sjednaným druhem práce?

28.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Znáte to, z dobré vůle podáte čertu prst a on chňapne po celé ruce. Zrovna tak to může platit i pro vstřícné zaměstnance.

Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat a který musí být povinně dohodnut v pracovní smlouvě, vymezuje okruh pracovních úkolů, ke kterým se zaměstnanec zavazuje. Zaměstnanec není povinen konat práce jiného druhu, s výjimkou případů, které jsou přímo uvedeny v zákoníku práce (§ 41). Druh práce může být dohodnut úzce či šířeji. Širší či užší vymezení druhu práce má vliv na dispoziční pravomoci zaměstnavatele při určování pracovních úkolů. Zákonem není blíže stanoveno, jak by měl být druh práce vymezen. Pokud by však druh práce byl vymezen tak široce, že by umožňoval zaměstnavateli přidělovat jakoukoli práci, mohl by se zaměstnanec dovolávat neplatnosti takto uzavřené pracovní smlouvy. Druh práce může být v pracovní smlouvě sjednán i alternativně, pokud zaměstnanec ovládá více prací.

Sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů pro jednotlivé zaměstnance, které se nazývají pracovní náplní. Pracovní náplní zaměstnavatel blíže vymezuje úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvě. Takovou pracovní náplň může zaměstnavatel