Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Denní dávka nemocenského pojištění a poměrná část denní dávky

26.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.8 Denní dávka nemocenského pojištění a poměrná část denní dávky

Ing. Olga Krchovová

Dávky nemocenského pojištění náleží za kalendářní dny. Výše dávky za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Má-li zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku, nebo v němž nárok na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši, která se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec onemocní dne 23. 3. a nemoc trvá do 6. 4. (15 kalendářních dnů). Dne 5. 4. končí období 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanec má na tento den plánovanou noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin dne 5. 4. a potrvá do 6. 4. (15. kalendářní den trvání DPN).

Zaměstnanec obdrží náhradu mzdy jen za 2 hodiny (doba od 22.00 do 24.00 hodin), protože od 15. kalendářního dne náleží nemocenské. Nemocenské bude poskytnuto za 6. 4. (jeden den).

Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec onemocní dne 23. 3. a nemoc trvá do 6. 4. Dne 5. 4. končí období 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. 5. 4. od 22.00 hodin má plánovanou noční směnu, která potrvá do 6. 4. do 6.00 hodin ráno a další noční směnu dne 6. 4., která potrvá do 7. 4.

Zaměstnanec obdrží za 5. 4. náhradu mzdy za 8 hodin (část směny od 0.00 hodin do 6.00 hodin + část směny od 22.00 hodin do 24.00 hodin). Od 15. kalendářního dne náleží nemocenské. Nemocenské bude poskytnuto za 6. 4. (jeden den), pokud zaměstnanec nenastoupí na noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin dne 6. 4.

Představme si, že na 15. kalendářní den bude plánovaná směna (plynoucí z předchozího dne od 22.00) od 0.00 hodin do 6.00 hodin a pak od 22.00 do 24.00 hodin (poté bude pokračovat směna do dalšího dne). Pokud zaměstnanec nastoupí 15. kalendářní den na tuto noční směnu, obdrží nemocenské jen