Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Čerpání rodičovské dovolené

19.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodičovská dovolená se podle § 196 ZP poskytuje k prohloubení péče o dítě, a to výhradně na žádost oprávněné zaměstnankyně nebo zaměstnance.

Oprávněný zaměstnanec proto vždy musí o čerpání rodičovské dovolené požádat. Rodičovská dovolená není „automaticky“ čerpána jenom proto, že zaměstnanec pečuje o dítě.

Forma žádosti není zákoníkem práce upravena, může být proto i ústní. K zamezení sporů je však vždy vhodnější, aby žádost o čerpání rodičovské dovolené byla oprávněným zaměstnancem podána písemně.

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci dítěte od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat rodiče současně nebo střídavě. Rodičovská dovolená se nemusí čerpat vcelku. I zaměstnanec, který po určitou dobu pracuje, může o ni opětovně požádat až do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. V žádosti musí oprávněný zaměstnanec určit rozsah tohoto čerpání.

Maximální délka rodičovské dovolené je do 3 let věku dítěte přesto, že podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, je možné poskytovat rodičovský příspěvek za zvolených podmínek až do 4 let věku dítěte. Právo na pracovní volno k péči o dítě po dosažení tří let věku dítěte zaměstnankyně ani zaměstnanec ze zákona nemá. Zaměstnanec nebo zaměstnankyně ale mohou i po dosažení doby 3 let věku dítěte o pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu zaměstnavatele požádat, ten však není povinen jejich žádosti vyhovět a záleží na jeho rozhodnutí, zda volno poskytne, a pokud ano, v jakém rozsahu. Neposkytne-li zaměstnavatel pracovní volno, je zaměstnanec povinen nastoupit do práce.

Pokud se vrací do práce zpět zaměstnanec, který čerpal rodičovskou dovolenou nebo pracovní volno bez ohledu na počet měsíců nebo let, platí obecná povinnost upravená v § 38 odst. 1 písm. a) ZP, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci po celou dobu trvání pracovního poměru přidělovat práci podle pracovní smlouvy.  

Zaměstnavatel proto musí zajistit případné zastupování na pracovním místě (druh práce), který má sjednán zaměstnanec, který čerpá rodičovskou dovolenou tak, aby mohl reagovat na nástup zaměstnance vracejícího se z rodičovské dovolené do zaměstnání. Je možné postupovat buď tak, že pracovní místo zaměstnavatel neobsadí, v tom případě žádný reálný problém při návratu zaměstnance z překážky v práci neexistuje. Zaměstnavatel věc může vyřešit také tak, že činnosti, které zaměstnanec vykonává, rozdělí mezi ostatní zaměstnance a po návratu zaměstnance opět tyto činnosti sloučí do jednoho pracovního místa a stále tak má možnost vůči svému zaměstnanci plnit povinnosti vyplývající ze sjednané pracovní smlouvy.

Jestliže však ani jedna ze shora uvedených variant není možná, musí výkon práce na tomto pracovním místě řešit sjednáním pracovního poměru na dobu určitou, a to po dobu zástupu za mateřskou, případně rodičovskou dovolenou u konkrétní zaměstnankyně (zaměstnance). Je také možné volit takovou variantu, že toto