Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Časové rozlišení stravného - závodní stravování

3.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme vlastní jídelnu, zaměstnanci platí jen cenu potravin. Čipový systém neumožňuje odebírání stravy bez kreditu. Může se během roku účtovat přímo na výnosy a až na konci roku časově rozlišit? Lze tyto výnosy zahrnout do hlavní činnosti? Jak účtovat?

Odpověď:

 

Postup účtování

Čís.

Text

MD

D

1.

Prodej kreditu, objednávka stravy:

 

 

 

Objednávka stravy pro zaměstnance, odběr 1 ks kreditu, tj. 1 oběd x 50,00 Kč

50,00

335

604