Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Analytické členění účtů pro daňové účely

4.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je porušením § 14 zákona o účetnictví a souvisejícího odstavce 3.2. písmene k) ČÚS, když příspěvková organizace zřízena ÚSC nemá analytické členění účtů pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy? PO má zavedeno analytické členění jen za celkové výnosy a náklady zvlášť