Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 6 Rozhodné období

22.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.6
§ 6 Rozhodné období

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 6

Rozhodné období

  1. Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, pokud se dále nestanoví jinak.

  2. U osoby samostatně výdělečně činné je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kalendářní rok, za který se toto pojistné a příspěvek platí.

Komentář
Komentář
  • Zákon č.