Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 58 Souběh nároků na výplatu přímých důchodů

29.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.58
§ 58 Souběh nároků na výplatu přímých důchodů

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Díl druhý
Souběh nároků na důchody a jejich výplatu

§ 58

 1. (1) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší; to však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody podle § 52 odst. 2 , nestanoví-li se jinak v odstavci 2 . Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na důchod, který se podle věty první vyplácí.
 2. (2) Jsou-li současně splněny podmínky nároku na sirotčí důchod po rodiči a po osobě stejného pohlaví uvedené v § 52 odst. 1 písm. b), náleží pouze jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na důchody uvedené ve větě první ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 52 – nároky na sirotčí důchod

  • § 54 – nárok na důchod

  • § 55 – nárok na výplatu důchodu

  • § 59 – souběh nároků na výplatu přímých a odvozených důchodů

Komentář
Komentář

V ustanovení je řešen souběh nároků na výplatu na více důchodů. Základní zásadou je, že z přímých důchodů (tj. důchodů starobních včetně předčasných starobních důchodů a invalidních důchodů) náleží vždy jen jeden důchod, a to vyšší. Současně nemohou být splněny