Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 55 ZDPo - Zánik nároku na výplatu důchodu

18.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.55
§ 55 ZDPo – Zánik nároku na výplatu důchodu

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

  • § 54 – nárok na důchod a jeho výplatu

  • § 56 – změny nároku na důchod a jeho výplatu

  • § 64 – výplata důchodů

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 81 – zahájení řízení o přiznání dávky důchodového pojištění

  • § 82 – podávání žádostí o dávky důchodového pojištění

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 46 – nárok na výplatu dávky nemocenského pojištění

Komentář
Komentář

Nárok na důchod nemůže zaniknout uplynutím času; pokud byly splněny všechny podmínky nároku na důchod, nemůže tento nárok zaniknout jen proto, že o přiznání důchodu oprávněný nepožádal. Pro podání žádosti o přiznání důchodu není stanovena žádná lhůta.

Jsou-li splněny podmínky nároku na důchod, trvá tento nárok bez zřetele k tomu, jsou-li splněny podmínky nároku na výplatu důchodu; to, že se důchod nevyplácí, nemá tedy vliv