Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

5. ročník soutěže Obec přátelská rodině má nová pravidla

18.7.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012.

Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center. V letošním roce se však podmínky soutěže podstatným způsobem změnily. Vítězným obcím bude rozděleno celkem 6 milionů Kč.

Soutěž Obec přátelská již čtyři roky podporuje realizování prorodinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváření prorodinné atmosféry v české společnosti. Ročník 2012 je však koncipován tak, aby jednotliví soutěžící (obce, města) předložili plán rozvoje rodinné politiky. „Chceme motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vést je k tomu, aby se zajímaly o jejich potřeby. Zatímco v předchozích ročnících byla soutěž zaměřena na hodnocení aktuálního stavu aktivit v obci, od roku 2012 je cílem soutěž zefektivnit a ocenit ty obce, jejichž představitelé prokazatelně projeví snahu zlepšit dosavadní opatření na podporu rodiny. Titul získají obce, které aktivně zjišťují potřeby rodin a usilují o zavedení koncepčních a dlouhodobých opatření na jejich podporu,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Obce budou v soutěži předkládat tzv. koncepční dokument rodinné politiky, který umožňuje strategický postup při plánování a realizaci regionální rodinné politiky a předpokládá dlouhodobou udržitelnost navržených opatření. „Díky soutěži si mohou obce vyzkoušet vytvoření promyšlené sady opatření na zlepšení života místních rodin. Koncepční dokument umožňuje jednotlivé aktivity a opatření vzájemně provázat a vytipovat ty, které v obci scházejí. Výhru sice získají jen ty nejlepší obce z každé kategorie, ale věřím, že všem zúčastněným obcím soutěž přinese větší spokojenost místních rodin, protože se obce budou zajímat o jejich potřeby a reagovat na ně,“ dodává předsedkyně Stálé komise pro rodinu PSP ČR Helena Langšádlová.

Nové koncipování soutěže umožní získat přesnější informaci o pojetí rodinné politiky v obci a pro všechny zúčastněné obce bude představovat přínos v podobě zmapování cílových skupin a jejich potřeb a vytipování opatření rodinné politiky, které by obec v budoucnu mohla realizovat.

Soutěže se mohou zúčastnit