Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 46 Povinnost zaměstnavatelů uvádět rodná čísla

10.8.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.46
§ 46 Povinnost zaměstnavatelů uvádět rodná čísla

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 46

Ve všech podáních adresovaných orgánům sociálního zabezpečení jsou zaměstnavatelé povinni uvádět rodné číslo občana podle § 51; ustanovení § 51 odst. 1 věty třetí platí obdobně.

Komentář
Komentář
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 16c – registr pojištěnců důchodového pojištění

  • § 37 odst. 1 – evidence vedená zaměstnavateli

  • § 38 odst. 4 – rodné číslo jako náležitost evidenčního listu důchodového pojištění

  • § 41 odst. 2 – rodné číslo jako náležitost hlášení o zaměstnávání důchodců

  • § 51 – povinnost občanů uvádět své rodné číslo

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Komentář
Komentář

Evidence vedená orgány sociálního zabezpečení o pojištěncích pro účely důchodového pojištění používá jako identifikátor rodné číslo, a proto je uložena