Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 40 ZDPo - Potřebná doba pojištění

18.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.40
§ 40 ZDPo – Potřebná doba pojištění

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

    • § 5 odst. 1 a § 11 až 13 – doba pojištění

    • § 38 – podmínky nároku na invalidní důchod

    • § 39 – vymezení invalidity

    • § 41 – výše invalidního důchodu

Komentář
Komentář

Potřebná doba pojištění je odstupňována podle věku pojištěnce; v období do 20 let postačí získat aspoň jeden den doby pojištění. Do potřebné doby pojištění se zahrnují jak doby důchodového pojištění, tak náhradní doby důchodového pojištění (všechny náhradní doby se přitom započítávají plně, tj. bez krácení). Protože se doba studia před rokem 2010 započítává až od 18. roku věku a doba studia po roce 2009 se nehodnotí vůbec, stanoví se, že pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění se hodnotí též doba studia (jinak by mladší zaměstnanci nemohli tuto podmínku často splnit); doba studia takto započtená pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění se však již nezapočítává pro účely stanovení výše procentní výměry invalidního důchodu.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity; u pojištěnců ve věku nad 28 let musí být v období posledních deseti roků před vznikem invalidity získáno aspoň pět roků doby pojištění.

Od roku 2010 platí ještě úprava, že podmínka potřebné doby pojištění se u pojištěnců starších 38 let zjišťuje též v období posledních 20 let před vznikem invalidity;