Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 393a Použití ustanovení o náhradě při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

4.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.393 § 393a Použití ustanovení o náhradě při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Mgr. Lenka Pavelková

Díl 2
Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení

§ 393a

 1. (1) Ustanovení § 57, § 66 odst. 1 věta druhá a § 192 až 194 se použijí poprvé ode dne, kterým nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 2. (2) Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa přede dnem, od něhož nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti podle § 192 až 194 po dobu této dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény nepřísluší.

Komentář
Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 57 – společné ustanovení o rozvázání pracovního poměru v případě porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 301a zvlášť hrubým způsobem

  • § 66 odst. 1 – zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  • § 192-194 – náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

  • § 301a