Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

387/2004 Sb., Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

č. 387/2004 Sb., Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 10. června 2004
o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNY HRANIC KRAJŮ
§ 1
Vymezení území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje se mění takto:
území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Řikonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec přecházejí z území kraje Vysočina do území Jihomoravského kraje.
§ 2
Vymezení území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se mění takto:
území obcí Huzová, Norberčany a Moravský Beroun přecházejí z území Moravskoslezského kraje do území Olomouckého kraje.
Přechodná ustanovení
§ 3
(1)  Výkon funkce zřizovatele Základní umělecké školy, Dvořákova 349, Moravský Beroun, a Zvláštní školy, Masarykova 357, Moravský Beroun, přechází z Moravskoslezského kraje na Olomoucký kraj.
(2)  Kraje přizpůsobí k 1. lednu 2005 zřizovací listiny příspěvkových organizací uvedených v odstavci 1 změně vyplývající z odstavce 1.
§ 4
Správní řízení neskončená obecními úřady a krajskými úřady do 31. prosince 2004 dokončí orgány místně příslušné ode dne 1. ledna 2005.
§ 5
Příslušné obecní úřady a krajské úřady provedou do 1 měsíce ode dne 1. ledna 2005 spisovou rozluku u agend souvisejících s jejich působností, která je změnou hranic krajů dotčena, včetně rozluky informací obsažených na jiných nosičích dat.
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ
§ 6
Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění