Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 35 Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech

22.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.35
§ 35 Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 35

Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech

  1. U pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

  2. Jestliže dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, pokud by neskončila dříve podle § 33 a § 34 odst. 2; ustanovení odstavce 1 není přitom dotčeno.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

    • § 33 – délka podpůrčí doby

    • § 34 – počátek a ukončení podpůrčí doby

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

    • § 195 a 198