Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 346c ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.3460003
§ 346c ZP Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1a – základní zásady pracovního práva

  • § 4 – použití občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

  • § 16 – rovné podmínky a zákaz diskriminace

  • § 67 – poskytování odstupného

  • § 109–112 – obecná ustanovení o poskytování mzdy a platu

  • § 113–121 – poskytování mzdy

  • § 122–136 – poskytování platu

  • § 138 – odměna z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

  • § 140 – odměna za pracovní pohotovost

  • § 144a – zákazy použití některých občanskoprávních institutů v oblasti odměňování

  • § 151–190 – náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • § 1789–1809 – obsah závazků

  • § 2045 – dohoda o srážkách ze mzdy

  • § 2401 – pracovní poměr

Komentář
Komentář

Zaměstnanci konají závislou práci pro zaměstnavatele primárně proto, aby obdrželi za výkon práce mzdu nebo odměnu za práci vykonanou na základě sjednané dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Získání mzdy nebo odměny je proto tím důvodem, pro který zaměstnanci závislou práci vykonávají. Zákoník práce proto výplatu mzdy a odměny považuje za tak významnou, že v samostatném § 346c zakazuje, aby zaměstnanec zaměstnavatele zprostil povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady.

Zaměstnanec však nemůže zaměstnavatele zprostit ani jiných, v § 346c uvedených peněžitých plnění, ačkoliv nemají charakter mzdy. Jedná se o odstupné, tj. plnění poskytované při skončení pracovního poměru podle § 67 ZP, odměnu za pracovní pohotovost, poskytovanou podle § 140 ZP za dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, ale je připraven k výkonu práce, a také