Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Č. Text MD D Poznámka Vlastní poznámky 
    Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se vykazují v rozvaze v pasivech v položce D.II.16; nebo v případě, že zůstatek účtu vyjadřuje pohledávku v aktivech v položce B. II.14   
1. Zaúčtování zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance 331 342 Zdaňování příjmů ze závislé činnosti je upraveno § 6 ZDP.
§ 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 
2. Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti uhrazen z běžného účtu 342 241   
3. Vrácení přeplatku na zálohách na dani z příjmů ze závislé činnosti zaměstnancům 342 331   
4.  Dluh vůči správci daně ze spotřebních daní 311 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
5.  Dluh vůči správci daně ze silniční daně 531 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
6.  Dluh vůči správci daně z daně z nemovitých věcí 532 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
7. Dluh vůči správci daně z daně z nabytí nemovitých věcí 538 342 § 32 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
8. Nárok vůči správci daně na vrácení spotřební daně 342 539 § 22 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.  
9. Nárok vůči správci daně na vrácení silniční daně  342 531 § 22 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb.