Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 25 Vyloučení nároku na nemocenské

11.11.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.3.25
§ 25 Vyloučení nároku na nemocenské

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 25

Nárok na nemocenské nemá pojištěnec,

  1. který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost,

  2. kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu,

  3. u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu zabezpečovací detence.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

    • § 14 – podmínky nároku na dávky

    • § 23 – podmínky nároku na nemocenské

    • § 55 – dočasná pracovní neschopnost

Komentář
Komentář

V ustanovení jsou vyjmenovány skutečnosti, které vylučují nárok na nemocenské. V případě úmyslného přivodění dočasné