Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň

18.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.10.238 § 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň

JUDr. Bořivoj Šubrt

Díl 2
Pracovní podmínky zaměstnankyň

§ 238

  1. Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu.
  2. Je zakázáno zaměstnávat těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni, která kojí, a zaměstnankyni-matku do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 41 odst. 1 písm. c) – převedení na jinou práci

  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

    • § 42 až 44 – vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství tyto práce výjimečně konat z důvodu přípravy na povolání

Komentář
Komentář

Zákazy prací těchto zaměstnankyň, uvedené v § 238 odst. 1 a 2 ZP, odpovídají