Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 21 ZPSZ - Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

26.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.21
§ 21 ZPSZ – Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení

JUDr. Jan Přib

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 2 – přirážka k pojistnému jako příjem státního rozpočtu

  • § 9 – splatnost

  • § 17 – přeplatek

  • § 18 – promlčení

  • § 19 – způsob placení

  • § 22a – pořadí platby přirážky k pojistnému

  • § 22b – vykazování dluhu na přirážce k pojistnému

 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

  • § 104a až § 104d – rozhodování o přirážce k pojistnému

 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví


Komentář
Komentář

Přirážka k pojistnému představuje samostatný institut, tj. druh odvodu, který se platí na základě rozhodnutí územní správy sociálního zabezpečení; podmínkou přitom je pravomocné rozhodnutí orgánu inspekce práce nebo zdravotnického orgánu (krajské hygienické stanice) nebo zjištění těchto orgánů (bez tohoto rozhodnutí nebo zjištění nemůže územní správa sociálního zabezpečení přirážku k pojistnému uložit).

Výši přirážky k pojistnému stanoví územní správa sociálního zabezpečení až do 5 % z vyměřovacího základu zaměstnavatele stanoveného podle § 5a ZPSZ, tj. ze součtu vyměřovacího základu uvedeného v § 5a odst. 1 písm. a) ZPSZ a vyměřovacího základu uvedeného v § 5a