Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 207 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.207 § 207 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Mgr. Lenka Pavelková

HLAVA III
PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE

§ 207
Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci

 1. pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

 2. v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Komentář
Komentář

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 22-29 – kolektivní smlouva

  • § 38 – povinnosti vyplývající z pracovního poměru

  • § 41 – možnost převést zaměstnance na jinou práci

  • § 47 – návrat zaměstnance po odpadnutí vyjmenovaných překážek v práci

  • § 301 písm. b) – vy užívání pracovní doby

  • § 305 – vnitřní předpis

Komentář
Komentář

Při překážkách v práci na straně zaměstnavatele jde o to, že zaměstnanec je připraven k výkonu práce, avšak ze zákonem vymezených důvodů, které spadají objektivně či subjektivně do působnosti zaměstnavatele, k výkonu práce nedojde.

Překážky na straně zaměstnavatele se dělí na

 • prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 207),

 • ostatní překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 až 210).

Náhrada mzdy

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo