Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 205 Školení, jiné formy přípravy a studia

22.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.205
§ 205 Školení, jiné formy přípravy a studia

JUDr. Petr Bukovjan

§ 205

Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia

Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v nichž má zaměstnanec získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, zasahuje-li do pracovní doby, je překážkou v práci na straně zaměstnance, za kterou přísluší náhrada mzdy nebo platu (§ 232).

Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 52 písm. f) – výpověď z pracovního poměru pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce zaměstnance nebo nesplňování (bez zavinění zaměstnavatele) požadavků pro řádný výkon této práce

    • § 231 až 235 – zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda

Komentář

Ustanovení § 205 ZP dovršuje právní úpravu překážek v práci na straně zaměstnance a vztahuje se k případům, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, protože tento si účastí na školení, studiem nebo jinou formou přípravy zvyšuje svoji kvalifikaci (absolvuje proces vedoucí k získání předpokladů stanovených právními předpisy nebo požadavků nezbytných pro řádný výkon sjednané práce). Tomu ostatně odpovídá i to, že jde o