Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění, ve znění účinném k 1.7.2024
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o nemocenském pojištění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
mění a stanovuje nové datum účinnosti
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
vkládá slova v § 5 písm. a) bodu 10 a v § 92 odst. 2 písm. k)
261/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
mění 18 novelizačních bodů, též stanoví nový počátek účinnosti
239/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 40 odst. 7 vkládá slova
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 104 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 15 odst. 4 písm. a) a v odst. 5 písm. b), § 19 odst. 1 písm. c), § 28 odst. 1, § 32 odst. 4 písm. b), § 40 odst. 3, v § 59 odst. 1 písm. k) a odst. 2, § 95 písm. f), § 122 odst. 3 písm. n)
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. c), § 124 odst. 2 a § 153 odst. 1 písm. d)
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
nahrazuje slova v § 3 písm. e), § 18 odst. 2, § 19 odst. 9 a § 97 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 118, § 122 odst. 3 písm. k) a § 123 odst. 3 písm. c)
302/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 61 písm. e) a u), § 68 odst. 3 a 4, § 69, § 72, § 138 odst. 1 písm. b), c) a h); nová přechodná ustanovení
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 5 písm. a) bodu 9 a v § 92 odst. 2 písm. h); nové přechodné ustanovení
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá nové § 21a, § 29a, § 37a, § 40a; nová přechodná ustanovení - ve znění zák. č. 166/2010 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb.
157/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 84 odst. 2 písm. n), § 85 odst. 1 písm. f) a vkládá nový § 167b
166/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
ruší § 21a, § 37a a § 40a; nová přechodná ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 56 odst. 2 písm. e) a § 117 odst. 2
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 92 odst. 2 písm. l)
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 161
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) bod 2, § 81 odst. 3, § 82 odst. 1, 3 a 5, § 88, § 150
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, cekem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a), § 6, § 10 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 4, § 19 odst. 1, § 39 odst. 5 písm. b), § 42 odst. 4, § 92 odst. 2 písm. d), § 93 odst. 1, § 94 odst. 1, § 122 odst. 3 písm. h); vkládá nový § 7a; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 50 novelizačních bodů
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 95 odst. 1 písm. c)
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 147 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
470/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 162
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 9
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 162 odst. 1 a § 162 odst. 2 písm. a)
169/2012 Sb.
(k 30.6.2012)
mění § 91a
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 97 odst. 1 a odst. 2, § 109 odst. 6, § 116 odst. 5, § 131 odst. 1 a § 136 odst. 1
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 5 písm. a) bod 13, § 10 odst. 1 písm. l), § 19 odst. 11, § 92 odst. 2 písm. p), § 97 odst. 1; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 38, § 39 odst. 2, § 40 odst. 7, § 112 odst. 1 a § 118
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 81 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) bod 3 a § 182
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 110 a § 162
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 3 písm. b), § 16 písm. b), § 18 odst. 7 písm. a), § 28 odst. 5, § 43 odst. 2 písm. c)
nález ÚS
14/2015 Sb.
(k 29.1.2015)
ruší § 158 písm. a)
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 90
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 83 a § 116
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 3 písm. b), § 5 písm. a) bod 2, § 54 odst. 1, § 59 odst. 1 písm. b), § 61 písm. l), § 82 odst. 1 a § 138a odst. 1 písm. n)
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 5 písm. a) bod 10
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 162
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 5 písm. a) bod 10 a § 92 odst. 2 písm. k)
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění v § 5 písm. a) body 8 a 22
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 1, § 3, § 4, § 16, § 18, § 20, § 21, § 29, § 39, § 47, § 48, § 95, § 97, § 109, § 110, § 145; vkládá v části třetí novou hlavu V; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 162 odst. 1 písm. b)
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
vkládá nové § 167e a 167f
259/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 29; nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 10, § 15, § 18, § 19, § 56, § 59, § 64, § 84, § 94, § 104, § 116, § 124, § 126, § 127, § 138a, § 166, § 167d; vkládá § 15a, § 109a, § 110a; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 56, § 57, § 61, § 62, § 64, § 75, § 86, § 101, § 109, § 109a, § 110, § 122, § 128, § 129, § 138, § 138a; vkládá § 122a; nabývá účinnosti bod 3 přechodných ustanovení
ve znění zák. č. 92/2018 Sb., zák. č. 335/2018 Sb. a zák. č. 164/2019 Sb.
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 95 odst. 1 písm. d), § 114 odst. 3, § 117 a § 121 odst. 3
259/2017 Sb.
(k 1.1.2022)
před nabytím účinnosti byly změny zrušeny zák. č. 136/2021 Sb.
310/2017 Sb.
(k 1.6.2018)
mění, celkem k datu 83 novelizačních bodů
92/2018 Sb.
(k 31.5.2018)
mění § 38b odst. 4 a § 116
92/2018 Sb.
(k 1.6.2018)
mění § 109a
92/2018 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 72g, § 109a a § 138a
ve znění zák. č. 335/2018 Sb. a zák. č. 164/2019 Sb.
335/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 84 odst. 3 a § 85 odst. 2
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá nový díl 4 v části páté hlavě IV dílu 3
164/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
164/2019 Sb.
(k 1.1.2022)
před nabytím účinnosti byly změny zrušeny zák. č. 136/2021 Sb.
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 6 odst. 2 a § 22 odst. 3
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
315/2019 Sb.
(k 1.12.2019)
vkládá nový § 167g
255/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
ruší § 165
255/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 94 a § 97
300/2020 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 94 odst. 1
438/2020 Sb.
(k 1.11.2020)
mění § 96, § 97 a § 109
540/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 91a; vkládá § 91b
248/2021 Sb.
(k 1.4.2022)
mění § 94, § 116, § 122 a § 131
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší v části páté hlavě IV dílu 2 oddíl 5
270/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
mění § 162 odst. 1 písm. b)
326/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 117 odst. 7; nové přechodné ustanovení
330/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, cekem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 142 odst. 9
358/2022 Sb.
(k 1.12.2022)
mění § 38a, § 38b, § 97, § 105, § 109, § 116, § 116a a § 138; nová přechodná ustanovení
423/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 61, § 66, § 74, § 75a, § 83, § 138a
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 93, § 94, § 122, § 123
321/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění, cekem 25 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3 písm. e), § 18 odst. 2, § 19 odst. 9 a § 97 odst. 4
349/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
ve znění zák. č. 163/2024 Sb.
mění § 85, § 93, § 94, § 95, § 116, § 120, § 122; nová přechodná ustanovení
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění cekem 21 novelizačních bodů;
89/2024 Sb.
(k 1.1.2026)
mění - dosud neuvedeno
163/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah působnosti
(1)  Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen „pojištění”) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství, péče otce o dítě po jeho narození, ošetřování jiné fyzické osoby nebo péče o ni, poskytování dlouhodobé péče a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.
(2)  Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1) .
(3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2) .
§ 2
Účast na pojištění
Pojištění se účastní fyzické osoby
a)  povinně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. a),
b)  dobrovolně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm. b) nebo o zahraniční zaměstnance [§ 3 písm. q)].
§ 3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen „dávka”) nebo dávku pobírá,
b)  zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební věznice (dále jen „věznice”), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3) služební příjem nebo vojákům z povolání4) služební plat a vojákům v záloze ve výkonu vojenské činné služby služné, popřípadě organizační složky státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání nebo vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby, (dále jen „služební útvar”),
c)  sídlem zaměstnavatele
1.  u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2.  u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5) , a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6) v České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice, místo jejího podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území České republiky nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu práce těchto zaměstnanců,
3.  u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d)  mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů,
e)