Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

161/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 161/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. dubna 2001,
kterou se stanoví rozhodná