Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 144 Splatnost a výplata odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.144 § 144 Splatnost a výplata odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu

Ing. Ivan Tomší

§ 144

Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 74-77 – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

    • § 138 – odměna z dohody

    • § 140 – odměna za pracovní pohotovost

    • § 141-143 – splatnost a výplata mzdy a platu

Komentář
Komentář

Při odměňování prací konaných mimo pracovní poměr se předpokládá, že