Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 134 Odměna

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.134
§ 134 Odměna

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 224 odst. 2 – pracovní podmínky zaměstnanců – odměny

    • § 122 – určení platu

Komentář

Odměna je vedle osobního příplatku další nenárokovou složkou platu sloužící k motivaci zaměstnanců. Na rozdíl od osobního příplatku, jehož poskytování je podmíněno dlouhodobou nadstandardní výkonností zaměstnance, může zaměstnavatel odměnou ocenit i splnění jednotlivých mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů.

Posouzení mimořádnosti či významnosti pracovního úkolu

Posouzení mimořádnosti či významnosti pracovního úkolu náleží plně do pravomoci zaměstnavatele. Mimořádnost nemusí být posuzována pouze z věcného hlediska, např. porovnáním zadaného úkolu s úkoly obvyklými, ale může spočívat i v časovém hledisku, a to při splnění obvyklého pracovního úkolu v mimořádně krátké lhůtě. Podle platné právní úpravy však zaměstnavatel nemůže ocenit odměnou plnění běžných úkolů zaměstnance za obvyklých podmínek.