Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 133 Specializační příplatek pedagogického pracovníka

29.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.133 § 133 Specializační příplatek pedagogického pracovníka

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 122 – určení platu

    • § 136 – platový výměr

  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    • § 2 – definice pedagogického pracovníka

  • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Komentář
Komentář

Tímto příplatkem se oceňují zvýšené nároky kladené na pedagogického pracovníka, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady. Taxativní výčet specializovaných činností stanoví § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Konkrétně se jedná o koordinaci v oblasti informačních a komunikačních