Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

"Moje staré a nové já" - Strategie žen v manažerských pozicích

7.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer
„Kooperativní, týmová hráčka se schopností potlačit své zájmy ve prospěch celku, přizpůsobivá, sociálně citlivá, schopná při řešení úkolů zohledňovat i lidskou stránku problému“ - profil ženy, která, ačkoliv jsou její schopnosti pro firmu velkým přínosem , je při postupu na manažerské pozice pravidelně přeskakována svými kolegy. 

     Existuje rozpor mezi tím, nakolik halasně jsou výše uvedené charakteristiky a kompetence firemními kulturami oceňované a proklamované a nakolik jsou jejich nositelé skutečně podporováni v profesním růstu. Pokud jsou očekávání a ambice naší virtuální kandidátky na postup vyšší, porozhlédne se v tuto chvíli po svém okolí a díky své vyvinuté sociální všímavosti si dá pragmaticky dohromady, jaké reálné způsoby chování se ve firmě „nosí“ a vynesly by ji tedy po kariérním žebříčku o příčku výš. Zádrhel spočívá v tom, že pokud tyto strategie přijme pouze na vnější úrovni (jakkoliv mohou být funkční), ale zároveň s nimi není v souladu, vytváří to velmi labilní konstrukci, která se může kdykoliv sesypat. Taková žena pak v sobě záměrně „uspí“ svoje přirozené tendence a nahradí je novým, naučeným chováním, z jejího hlediska efektivnějším.

     Pokud tuto změnu ale vnitřně necítí, je v některých situacích velmi těžké určit míru, ve které své nové „postupy“ před okolím demonstrovat. Tento typ žen se vůči svému okolí nakonec projevuje „maskulinněji“ a v mnohých aspektech razantněji než mužští kolegové. Častou součástí obrazu takové ženy je, že jedná silově v situacích, kdy to není ještě nutné, projevuje se výrazně individualisticky, nekompromisně a celé jednání se zdá být zvnějšku oproštěné od emocí. Ty se ale samozřejmě nemohou přes noc někam vytratit, takže probublávají pod povrchem a mohou paradoxně působit dojmem nevyrovnaného chování. Takový postup navíc znamená neustálou kontrolu sebe sama a klade nároky na investovanou energii. Jde o velkou a ne vždy efektivní oběť, která je uvědomovaná různou měrou, ale z dlouhodobého hlediska velmi špatně udržitelná.

     V takové situaci vznikají zajímavé reakce v okolí. Pro zjednodušení si můžeme představit, že jde buď o kolegyně typu „moje staré já“, nebo o ženy s chováním a charakteristikami, které jsou nově přejaté a