Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 118 Mzda za práci v sobotu a v neděli

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.118 § 118 Mzda za práci v sobotu a v neděli

Ing. Ivan Tomší

§ 118
Mzda za práci v sobotu a v neděli

  1. (1) Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
  2. (2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Komentář
Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 81 – základní ustanovení rozvržení pracovní doby

    • § 90-92 – doba odpočinku

    • § 100 – zmocňovací ustanovení k pracovní době

Komentář
Komentář

Příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku k dosažené mzdě musí zaměstnavatel zaměstnanci za práci konanou v sobotu a v neděli poskytnout, ať už je pro něho tato doba prací přesčas v době nepřetržitého odpočinku v týdnu (dny pracovního klidu), nebo zda je mu na tyto dny pracovní doba rozvržena.

Ve smlouvě (kolektivní, pracovní nebo jiné individuální) je, stejně jako v případě práce v noci, možnost sjednat jinou minimální výši příplatku, tedy i nižší než 10 % průměrného výdělku, i jiný způsob určení příplatku, například absolutní částkou (v Kč za