Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 116 Mzda za noční práci

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.116
§ 116 Mzda za noční práci

Ing. Ivan Tomší

§ 116
Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Komentář

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 94 – noční práce

    • § 245 – práce v noci u mladistvých

Komentář

Noční prací je podle § 78 odst. 1 písm. i) práce konaná v noční době, přičemž noční dobou je doba mezi 22. a 6. hodinou. Za výkon práce v tomto období přísluší zaměstnanci dosažená mzda (veškerá mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo) a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku (zjištěný podle hlavy XVIII části třinácté § 351 až 362 zákoníku práce).

Příplatek musí být poskytnut zaměstnanci, který koná práci v rámci 8 hodin od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Příplatek přísluší za jakoukoliv dobu v tomto období. Přísluší tedy i za jakoukoliv dobu před 6. hodinou ranní, začíná-li práce (směna) v této době (např. v 5:45) nebo po 22. hodině večerní, končí-li tato práce (směna) např. ve 22:20. Žádnou toleranci přesahu těchto prací (směn) bez nároku na příplatek zákon nepřipouští. Tím není dotčena možnost poskytnout zaměstnanci mzdové zvýhodnění i v případě, kdy jeho směna začíná před 22. hodinou nebo končí po 6. hodině.

Forma příplatku se právním předpisem nestanoví. Může být proto poskytován za hodiny (minuty) práce v noci nebo ve stálé měsíční výši za kalendářní měsíc, formou zvýšení jiné mzdové sazby, například zvýšeného tarifu platného pro zaměstnance pravidelně vykonávající práce v noci. Poskytnutý příplatek však ve všech případech, ať je poskytován v jakékoliv formě, musí splňovat