Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 10 Odvod pojistného mzdovými účtárnami

22.11.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.10
§ 10 Odvod pojistného mzdovými účtárnami

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 10

Má-li zaměstnavatel více mzdových účtáren zapsaných do registru zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu 17), plní povinnosti zaměstnavatele při odvodu pojistného podle § 9 každá mzdová účtárna samostatně pro okruh zaměstnanců, pro které vede evidenci mezd nebo platů. Mzdovou účtárnou se pro účely tohoto zákona rozumí útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku