• Dočasná pracovní neschopnost (karanténa)Garance

  11.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  O náhradě mzdy, platu či odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pojednávají ustanovení § 192, 193 a 194 ZP a další navazující ustanovení v zákoníku práce – § 66, § 85 odst. 4 a § 317 odst. 4 písm.…
  více
  Zámek

  Vznik, trvání a zánik nemocenského pojištěníGarance

  8.12.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro všechny zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců činných v zaměstnání malého rozsahu a na základě dohody o provedení práce, platí obecné podmínky účasti na nemocenském pojištění. Pro zaměstnance činné v zaměstnání malého rozsahu a na základě dohody o provedení…
  více
  Zámek

  Průměrný a pravděpodobný výdělek - výklad, příkladyGarance

  8.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Po novele zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat příplatky za práci v noci, za svátek, sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, případně i náhrady příjmu ve výši průměrného výdělku i zaměstnancům pracujícím na…
  více
  Zámek

  Pojistné na důchodové pojištění u OSVČGarance

  7.12.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojistné na důchodové pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu.
  více
  Zámek

  Sociální pojištění společníků - od 1. ledna 2024Garance

  7.12.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992…
  více
  Zámek

  Dovolená u zaměstnanců pracujících na základě dohod od 1. 1. 2024Garance

  7.12.2023, JUDr. Jan Stránský, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rok 2024 přinese účinnost zbývající části tzv. transpoziční novely zákoníku práce. K novinkám, na které musí zaměstnavatelé pamatovat ve vztahu k dohodářům, je nutno přidat ještě dovolenou. V následujících řádcích se zaměříme na podmínky, které musí být…
  více
  Zámek

  Danění benefitu firemních školek

  7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Finanční správa nyní dokončuje metodiku zdanění tohoto benefitu od 1. 1. 2024 v návaznosti na schválený ozdravný balíček. 
  více
  Zámek

  Zdanění příjmů jednatelů - od 1. ledna 2024Garance

  6.12.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příjmy za práci jednatelů s. r. o. jsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o odměny člena orgánu právnické osoby, v souladu s § 44 odst. 5 ZOK je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže…
  více
  Zámek

  Splátky pojistnéhoGarance

  5.12.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dluží-li plátce pojistného pojistné nebo penále, může písemně požádat OSSZ o povolení splácet dluh ve splátkách podle § 20a ZPSZ. Tato správa může, ale také nemusí, žádosti vyhovět. Musí však vždy o žádosti rozhodnout, proti takovému rozhodnutí lze podat…
  více
  Zámek

  Zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce od 1. 7. 2024Garance

  5.12.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (DPP) platí od 1. 7. 2024 tyto zásady pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a pro účast na nemocenském pojištění:
  více
  Zámek

  Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

  5.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
  více
  Zámek

  Práce odkudkoliv aneb flexibilita nade vše?

  5.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Práce na dálku ze zahraničí je jedním z nejvíce skloňovaných slovních spojení v imigračněprávní praxi. Podívejme se podrobněji na úskalí, která s ní mohou být spojena.
  více
  Zámek

  Povinnosti po ukončení kalendářního rokuGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Povinnosti při trvání pracovněprávního vztahu a na konci kalendářního měsíceGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Všechny změny, které nastávají za trvání pracovněprávního vztahu, je nutné provádět předepsanou formou, zpravidla písemně, s uvedením data jejich účinnosti.
  více
  Zámek

  Mzdové formyGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Povinnosti při přijetí nového zaměstnanceGarance

  1.12.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  1.12.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
  více
  Zámek

  Pokles průměrné mzdy

  1.12.2023, Zdroj: ČTK
  Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí v reálném vyjádření opět poklesla, stalo se to osmé čtvrtletí za sebou. 
  více
  Zámek

  Identifikovaná osoba k DPH

  1.12.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příplatek za práci přesčasGarance

  30.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování mzdy a příplatku za práci přesčas upravuje ustanovení § 114 ZP.
  více
  Zámek

  Příplatek za práci ve svátekGarance

  30.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úpravu poskytování mzdy za práci ve svátek, náhradního volna a případné náhrady mzdy ve svátek obsahuje ustanovení § 115 ZP. Podle tohoto ustanovení:
  více
  Zámek

  Připravovaná novela zákoníku práce

  30.11.2023, Zdroj: ČTK
  Sněmovna schválila zrušení úpravy přesčasů lékařů a možnost služeb 24 hodin.
  více
  Zámek

  Kontrola dodržování pracovněprávních předpisůGarance

  29.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úpravu kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů zahrnují zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (ZIP), a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZZ), oba ve znění pozdějších předpisů. Obecnou úpravu procesu kontroly a vymezení…
  více
  Zámek

  Novinky v právní úpravě pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež

  29.11.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  S účinností od 1. 1. 2024 dochází ke změnám v oblasti úhrady poskytnuté náhrady mzdy či platu při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež.
  více
  Zámek

  Vybrané oblasti pracovního práva a zdravotní pojištěníGarance

  28.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Posuzování přesčasové práceGarance

  28.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

  28.11.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Výkon práce na dálkuGarance

  27.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Abychom správně pochopili právní úpravu obsaženou v ustanovení § 317 ZP, je nutné si připomenout podstatnou náležitost pracovní smlouvy, kterou je místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce sjednaného druhu práce vykonávána.…
  více
  Zámek

  § 348 ZP Doby posuzované jako výkon práceGarance

  27.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnání pečujících osob a zdravotní pojištěníGarance

  27.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), je stát prostřednictvím státního rozpočtu České republiky plátcem pojistného za příjemce rodičovského…
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba

  27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdanění důchodců a závislá činnostGarance

  26.11.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná. Podívejme se blíže na zdanění jejich příjmů dosahovaných v rámci pracovněprávního vztahu, tedy v rámci pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní…
  více
  Zámek

  Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem a novele zákoníku práceGarance

  25.11.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prostřednictvím transpoziční novely zákoníku práce byly do českého právního řádu s účinností k 1. říjnu 2023 zapracovány změny vycházející ze směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem. Byla přijata podrobnější pravidla pro podávání žádosti o…
  více
  Zámek

  § 337 ZP Doručování písemnosti zaměstnancemGarance

  24.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Prezident podepsal konsolidační balíček

  24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…
  více
  Zámek

  Důchodová reforma je v legislativním procesu

  22.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  § 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelemGarance

  21.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dotace z Evropské unieGarance

  21.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 334 ZP Společné ustanovení o doručováníGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Důchodová reforma putuje do legislativního procesu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  Transfery poskytované ze státního rozpočtu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.
  více
  Zámek

  Jste spokojení se svou mzdou?

  17.11.2023, Zdroj: ČTK
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Výkon práce během dočasné pracovní neschopnostiGarance

  16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stávat by se to nemělo, ale v praxi se tak občas prostě děje. Totiž že zaměstnanec je sice uznán ošetřujícím lékařem za dočasně práceneschopného, práci ale v témže pracovněprávním vztahu koná pro zaměstnavatele v omezeném rozsahu dále. Vyjde vstříc…
  více
  Zámek